Ganh Da Dia, which means Sea Cliff of Stone Plates, is a seashore area of uniformly interlocking basalt rock columns located along the coast in An Ninh Dong Commune, Tuy An District, Phu Yen Province in central Vietnam.

The area is about 100 meters wide and 250 meters long, composed of an estimated 35,000 columns of basalt rocks. The rocks are dark lava columns with roughly flat surfaces of different shapes – round, pentagon, hexagon, polygon…

Ganh Da Dia looks like a gigantic beehive or pile of dinner plates, hence the name.
The rock columns were created from volcanic eruptions millions of years ago; when the molten basalt flows met cold water, they solidified and created polygonal formations due to thermal contraction.
Ganh Da Dia was listed as a National Heritage site in January 1998 by the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

Some photos of Ganh Da Dia:

Ganh Da Dia - Giant “beehive” in Phu Yen sea

Gành Đá Đĩa, rộng khoảng 50m và trải dài hơn 200m, là một tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau, hòn nọ nối hòn kia từ bờ kéo dài ra tới biển. Bãi đá trải rộng san sát nhau chung một màu đen huyền bí, có trụ thẳng đứng, có trụ nghiêng vẹo, xếp tầng chồng lên nhau trong như chồng bát đĩa.
Nhìn từ xa, Gành đá trông giống như một tổ ong khổng lồ vô cùng kỳ vĩ.
Theo các nhà nghiên cứu, Gành Đá Đĩa được hình thành khi núi lửa phun trào dung nham xuống biển, gặp phải nước biển lạnh đông cứng lại, cùng sự tác động của địa chất nên khối nham thạch bị rạn nứt đa chiều tạo nên cảnh quan kỳ thú.
Năm 1998, di tích Gành Đá Đĩa được Nhà nước công nhận là thắng cảnh thiên nhiên cấp quốc gia.
'Tổ ong' khổng lồ trên biển Phú Yên
'Tổ ong' khổng lồ trên biển Phú Yên
'Tổ ong' khổng lồ trên biển Phú Yên
'Tổ ong' khổng lồ trên biển Phú Yên
'Tổ ong' khổng lồ trên biển Phú Yên